הסמכת מעבדות

ISO 17025 הסמכת מעבדות 

ISO 17025 – הינו תקן לדרישות כלליות לכשירות של מעבדות בדיקה וכיול הוא תקן ISO העיקרי המשמש את מעבדות בדיקה וכיול. ברוב המדינות, ISO 17025 הוא תקן שרוב המעבדות חייבות להיות מוסמכות אליו כדי להיחשב מבחינה טכנית כ”מעבדה מוכרת” ומוסמכת. במקרים רבים, ספקים ורשויות פיקוח לא מקבלים תוצאות של בדיקה או כיול ממעבדה שאינה מוכרת.

תקן   ISO 17025 מורכב מחמישה אלמנטים שהם היקף ההסמכה, הפניות לתקנים ושיטות בדיקה, מונחים והגדרות, ניהול דרישות ודרישות טכניות. שני החלקים העיקריים ב ISO 17025 דרישות ניהול ודרישות טכניות. דרישות ניהול קשורות בעיקר לתפעול והיעילות של מערכת ניהול איכות במעבדה. דרישות טכניות כוללות גורמים הקובעים את תקינות ואמינות בדיקות וכיולים שבוצעו במעבדה.

עמידה בדרישות ISO 17025 מסייע למעבדה ליישם מערכת ניהול איכות שנועדה לשפר את יכולת הפקת תוצאות תקפות.

השירותים שלנו

תיק תקנים

הממונה על התקינה

 תהליך לאישור מעבדות לבדיקות התאמה לתקן לפי סעיף 12 ( א ) לחוק התקנים.

ע"י הממונה על התקינה – משרד הכלכלה והתעשייה:

 

 

תכנון פרויקט

הרשות להסמכת מעבדות

תהליך ההכנה של הארגון להכרה, הוא תהליך מתמשך, הכולל בנית מערכת איכות, אשר תיתן מענה לדרישות OECD-GLP ודרישות הרשות, על פי צורכי לקוחות הארגון.

הסמכה מוגדרת כהכרה רשמית ביכולת המקצועית של ארגון לבצע בדיקות / כיולים / פעילויות פיקוח והתעדות מסוימים.

 

תיאור שירות מיוחד

היתרונות של SANVIK ?

  • בניית תכנית פעולה מאורגנת בתכנון מדויק
  • ניסיון של 20 שנה בתקני איכות רבים
  • תהליך הטמעת התקן קצר ופשוט

נשמח לעמוד לרשותכם

Call Now

דילוג לתוכן